Aktualności

Stypendium Starosty Bytowskiego

Stypendium Starosty Bytowskiego otrzymuje dwóch uczniów klas pierwszych z każdej ze szkół ponadpodstawowych powiatu bytowskiego (bytowskie i miasteckie), którzy w procesie rekrutacji otrzymali najwyższą punktację

Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie (od września do czerwca).

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego informuje pisemnie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o możliwości otrzymania stypendium.

Rodzic/opiekun prawny składa wniosek po otrzymaniu ww informacji w terminie do 30 września.

Regulamin określa sytuacje, w których uczeń traci prawo do stypendium.

Załączniki:

a) wniosek

b) regulamin

Joomla 3 templates
Thursday the 29th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów