Aktualności

Matura w powiecie bytowskim

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego z sesji wiosennej
w szkołach prowadzonych przez Powiat Bytowski.

W szkołach prowadzonych przez powiat bytowski do egzaminu maturalnego przystąpiło 436 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin maturalny zdały 364 osoby, tj. 83,49%. Spośród absolwentów LO egzamin zdało 169 osób, tj. 90,37%, zaś wśród techników 195 osób, tj. 78,31%. Natomiast w województwie pomorskim egzamin maturalny zdało 77% absolwentów LO i 66% abiturientów techników.

Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w województwie pomorskim
w poszczególnych latach:

2013 r. – 81%
2014 r. – 71%
2015 r. – 73%

Wynik uzyskany przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez powiat bytowski jest wyższy od ogólnego wskaźnika zdawalności w województwie pomorskim o 10,49 punktu procentowego.

Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach powiatu bytowskiego (sesja wiosenna).

Szkoła   2013 r.     2014 r.     2015 r.
ZSO Bytów 96,4 % 91,5 % 90,1 %
ZSEU Bytów 83,1 % 76,6 % 87,6 %
ZSP Bytów 60,5 % 64,9 % 86,0 %
ZSOiT Miastko - technikum 78,4 % 66,7 % 66,0 %
ZSOiT Miastko - liceum --- --- 91,3 %
ZSP Łodzierz - liceum 86,8 % 80,7 % ---
ZSP Łodzierz - technikum 59,0 % 37,5 % 47,0 %


Porównując wyniki egzaminu maturalnego wśród tegorocznych absolwentów poszczególnych szkół widać, że najwyższy wynik odnotowali absolwenci LO przy ZSOiT
w Miastku ze zdawalnością 91,3% (w 2015 r. po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego i uzyskali wynik wyższy w porównaniu z absolwentami dawnego LO w Miastku 0 10,6 punktu procentowego). Na kolejnej pozycji plasuje się ZSO w Bytowie - 90,07%. Znaczącą progresję odnotowali absolwenci technikum przy ZSP w Bytowie. Wzrost zdawalności w stosunku do roku poprzedniego o 21,1 punktu procentowego. Absolwenci ZSEU w Bytowie odnotowali wynik wyższy w odniesieniu do 2014 r. o 11 punktów procentowych. O 9,5 punktu procentowego wskaźnik zdawalności poprawili absolwenci ZSP w Łodzierzy (technikum), choć jest to nadal wynik poniżej średniej zdawalności absolwentów techników w kraju czy województwie pomorskim. Absolwenci technikum przy ZSOiT w Miastku odnotowali nieco niższy wynik aniżeli w roku ubiegłym.

Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych potwierdziły wysoki poziom nauczania w naszej szkole.

Jest oczywiste, że takie wyniki to zasługa nie tylko  samych zainteresowanych, ale także zaangażowania dobrej kadry pedagogicznej ZSP.

Wszystkim naszym tegorocznym Maturzystom serdecznie gratulujemy!

 

Joomla 3 templates
Thursday the 7th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów