Logo biblioteki

Ekslibris, (łac. Ex libris, z książek)

Na przełomie kwietnia i maja 2007 roku w naszej szkole został ogłoszony konkurs na ekslibris biblioteki szkolnej. Imprezie zorganizowanej przez pracowników tejże biblioteki, towarzyszyło spotkanie z Wacławem Pomorskim, wszechstronnym artystą bytowskim, zajmującym się także wykonywaniem ekslibrisów. W konkursie brali udział uczniowie naszej szkoły. Wśród licznie zgromadzonych prac, najciekawszym ekslibrisem okazał się projekt ucznia klasy III CLP – Wiesława Machuta.

A oto wyłoniony projekt:

Ekslibris, (łac. Ex libris, z książek)- znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami), lub z nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być np. pieczątka.

Projektowanie ekslibrisów jest jedną z dziedzin grafiki artystycznej. Ich tworzeniem zajmowało się wielu znanych grafików, rysowników i typografów. Zbieranie ekslibrisów jest jedną z dziedzin kolekcjonerstwa. Organizowane są również wystawy niejednokrotnie poświęcone wyłącznie tej tematyce.

Posługiwanie się ekslibrisem jest uważane za wyraz wysokiego szacunku i dbałości o książki, jak również wysokich potrzeb kulturalnych ich właściciela.Pośrednio ekslibris ma również motywować do podobnej dbałości /i do terminowego zwrotu/ osoby, którym dana książka jest wypożyczona. Ekslibris ma również za zadanie zabezpieczenie księgi przed kradzieżą lub zatraceniem. Ekslibris artystycznie wykonany w szlachetnej technice graficznej /drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, litografia/ podnosi walory artystyczne książki, dając świadectwo szacunku.

Thursday the 7th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów