Rekrutacja

Wyniki rekrutacji:
Klasa 3TI:
1    Kreft Jacek
2    Pupka Lipiński Kacper
3    Somionka Mateusz
4    Windorpski Krzysztof
5    Osowski Andrzej
6    Piankowski Maciej
7    Reszka Krzysztof
8    Wałdoch Michał
9    Kobierowski Kamil
10    Browarczyk Patryk
lista rezerwowa
11    Hapka Robert
12    Świderpski Jakub

absolwenci:
1    Naumuller Radosław
2    Daszkowski Bartłomiej
3    Natkaniec Patryk
4    Cichosz Marcin

Klasa 3TS:
1    Stanisławski Grzegorz
2    Malek Robert
3    Dorawa Jan
4    Jankowski Leszek
5    Lica Filip
6    Malek Robert Paweł
7    Ostrowski Bartosz
8    Ziemacki Krzysztof
i rezerwowo
9    Rudnik Krzysztof

Co zrobić, żeby wyjechać?

Należy złożyć przez zainteresowanych formularz zgłoszeniowy:

  • dla uczniów dostępny u wychowawcy klasy bądź u wicedyrektorów
  • dla absolwentów dostępny - formularz 1B

Komisja rekrutacyjna, dokona naboru uczestników do projektu.

W pierwszej fazie do projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób – uczniów. (10 osób z  technikum informatycznego oraz 8 osób z technikum pojazdów samochodowych oraz po osobie z każdego zawodu z listy rezerwowych) Wśród kryteriów wymienić należy:

  • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana w klasie drugiej
  • ocena z języka angielskiego 
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych 
  • ocena z zachowania  

oraz 4 osoby – absolwenci technikum informatycznego. Wśród kryteriów wymienić należy:

  • wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego  - część pisemna i część ustna
  • średnia ilość punktów z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
  • wynik egzaminu maturalnego. (zdał, nie zdał).

Ucznia/Absolwenta eliminuje ocena naganna z zachowania uzyskana odpowiednio na koniec poprzedniego roku szkolnego lub ukończenia szkoły.

Wypełnione wnioski złożyć do  30 września 2016r. – I tura naboru (rok szkolny 2016/2017)

                                          do  30 września 2017r. – II tura naboru (rok szkolny 2017/2018)

W kolejnym roku szkolnym rekrutacja odbędzie się na tych samych zasadach.

Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

Wednesday the 17th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów