Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W BYTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Wyboru ubezpieczyciela dokonała Rada Rodziców przy ZSP w Bytowie

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

na okres od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

 

Ubezpieczyciel:

COLONNADE

Suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł

Składka roczna od osoby:  44,40 zł

 

 

Wpłaty wraz z oświadczeniem rodzica o zapoznaniu się z warunkami umowy ubezpieczenia przyjmują wychowawcy klas w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 29 września 2023 r.

 

Załączniki:

Ulotka - Podstawowe informacje o polisie

plik pdf

Zgłoszenie roszczenia

plik pdf

Zgłoszenie roszczenia - śmierć

plik pdf

Ogólne warunki ubezpieczenia

plik pdf

 

 

 

 

 

 
 
Saturday the 23rd. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów