Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W BYTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Wyboru ubezpieczyciela dokonała Rada Rodziców przy ZSP w Bytowie

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 

Ubezpieczyciel:

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Suma ubezpieczenia: 12.000,00 zł

Składka roczna od osoby:  30,00 zł

 

 

Wpłaty wraz z oświadczeniem rodzica o zapoznaniu się z warunkami umowy ubezpieczenia przyjmują wychowawcy klas w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 30 września 2021 r.

 

Załączniki:

  1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
  2. Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia
  3. INFORMACJA DLA RODZICÓW

Załączniki:

Informacja dla rodziców

plik pdf

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z warunkami umowy ubezpieczenia

plik pdf

Instrukcja zgłoszenia roszczenia

plik pdf

Ubezpieczenie EDU PLUS

plik pdf

 

 

 

 

 

 
 
Saturday the 21st. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów