Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

Dyrektor

Domeracka Aneta

Wicedyrektorzy

Durawa-Mańska Joanna    matematyka, informatyka
Reszczyńska Krystyna    język polski, wiedza o kulturze

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Tadeusz Jeż    matematyka, informatyka, BHP

Nauczyciele

Babińska Hanna    język niemiecki
Babiński Krzysztof    wychowanie fizyczne
Bazal Bożena    pedagog szkolny
Bojko Regina    przedmioty zawodowe handlowe
Cybula Bartosz   język angielski
Doborowicz Ewa    przedmioty zawodowe mechaniczne
Dolna Ewelina    wychowanie fizyczne
Drab Tomasz    przedmioty zawodowe mechaniczne

Duzowska Monika wychowanie fizyczne
Felskowska Bożena    matematyka
Ginter Ryszard    przedmioty zawodowe mechaniczne
Gliszczyńska Katarzyna    język niemiecki, religia
Jakubek Bożena - psycholog
Jażdżewska Jolanta   język polski
Jereczek Aniela    biblioteka
Karcz Monika - przedmioty zawodowe
Kniter Maria    matematyka
Kontny-Białogłowicz Sylwia    język angielski
Kowalski Łukasz    wiedza o społeczeństwie, historia, edukacja dla bezpieczeństwa
Kraweczyńska Agnieszka    historia, wiedza o społeczeństwie
Kurkiewicz Konrad    wychowanie fizyczne
ks. Lamkiewicz Adam    religia
Lisiński Roman    przedmioty zawodowe informatyczne
Łangowska Magdalena    język polski
Łosińska Adriana    wychowanie fizyczne
Miąskowska Anna    religia
ks. Narloch Czesław    religia
Parzątka Lipińska Jolanta    geografia, podstawy przedsiębiorczości
Pradella Iwona    język niemiecki
Prasał Paulina - język angielski
ks. Ryński Adam - religia
Sałdan Halina    język polski
Sandak Beata    historia
Simlat Elżbieta    biologia, przedmioty zawodowe: kucharz, sprzedawca
Stawski Adrian    wychowanie fizyczne
Stoltmann Katarzyna    biblioteka, język kaszubski
Strasser Anna    chemia, podstawy przedsiębiorczości
Szada Borzyszkowski Daniel    przedmioty zawodowe informatyczne
Szwarc Anita     matematyka
Szwarc Marek    fizyka
Ślepa Magdalena    język polski
Telega Mikołaj    przedmioty zawodowe informatyczne
Wagner Danuta    matematyka
Wojgienica Alicja    język zngielski
Zadworna Irena    przedmioty zawodowe
Zwara Magdalena    przedmioty zawodowe informatyczne

Saturday the 19th. Copyright © 2011-2015 ZSP Bytów