Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

Dyrektor

Lisiński Roman   przedmioty zawodowe informatyczne

Wicedyrektorzy

Łosińska Adriana    wychowanie fizyczne
Kontny-Białogłowicz Sylwia    język angielski

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Jeż Tadeusz    matematyka, informatyka, BHP

Nauczyciele

Babińska Hanna    język niemiecki
Babiński Krzysztof    wychowanie fizyczne
Bazal Bożena    pedagog szkolny
Bojko Regina    przedmioty zawodowe handlowe
Cybula Bartosz   język angielski
Doborowicz Ewa    przedmioty zawodowe mechaniczne
Dolna Ewelina    wychowanie fizyczne
Drab Tomasz    przedmioty zawodowe mechaniczne
Durawa-Mańska Joanna    matematyka, informatyka
Duzowska Monika wychowanie fizyczne
Felskowska Bożena    matematyka
Ginter Ryszard    przedmioty zawodowe mechaniczne
Gliszczyńska Katarzyna    język niemiecki, religia
Jakubek Bożena  psycholog
Janta-Lipińska Justyna    wychowanie fizyczne
Jażdżewska Jolanta   język polski
Jereczek Aniela    biblioteka
Karcz Monika - przedmioty zawodowe
Kniter Maria    matematyka
Kowalski Łukasz    wiedza o społeczeństwie, historia, edukacja dla bezpieczeństwa
Kraweczyńska Agnieszka    historia, wiedza o społeczeństwie
Kurkiewicz Konrad    wychowanie fizyczne
ks. Lamkiewicz Adam    religia
Łangowska Magdalena    język polski
Miąskowska Anna    religia
ks. Narloch Czesław    religia
Parzątka Lipińska Jolanta    geografia, podstawy przedsiębiorczości
Pokrzywiński Remigiusz    przedmioty zawodowe informatyczne
Pradella Iwona    język niemiecki
Prasał Paulina   język angielski
Reszczyńska Krystyna    język polski, wiedza o kulturze
ks. Ryński Adam   religia
Sałdan Halina    język polski
Sandak Beata    historia
Simlat Elżbieta    biologia, przedmioty zawodowe: kucharz, sprzedawca
Stawski Adrian    wychowanie fizyczne
Stoltmann Katarzyna    biblioteka, język kaszubski
Strasser Anna    chemia, podstawy przedsiębiorczości
Szada Borzyszkowski Daniel    przedmioty zawodowe informatyczne
Szczyrbowska Marzena   język angielski
Szwarc Anita     matematyka
Szwarc Marek    fizyka
Ślepa Magdalena    język polski
Telega Mikołaj    przedmioty zawodowe informatyczne
Wagner Danuta    matematyka
Zadworna Irena    przedmioty zawodowe
Zwara Magdalena    przedmioty zawodowe informatyczne i mechaniczne

Thursday the 24th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów