Nauczyciele

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2012

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

Dyrektor

Domeracka Aneta

Wicedyrektorzy

Durawa-Mańska Joanna    matematyka
Reszczyńska Krystyna    język polski

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Tadeusz Jeż    matematyka

Nauczyciele

Babińska Hanna    język niemiecki
Babiński Krzysztof    wychowanie fizyczne
Bazal Bożena    pedagog szkolny
Bojko Regina    przedmioty zawodowe handlowe
Brozis Jan    przedmioty zawodowe mechaniczne
Cichosz Anna    język kaszubski
Doborowicz Ewa    przedmioty zawodowe mechaniczne
Drab Tomasz    przedmioty zawodowe mechaniczne
Felskowska Bożena    matematyka
Ginter Ryszard    przedmioty zawodowe mechaniczne
Gliszczyńska Katarzyna    język niemiecki, religia
ks. Haase Michał    religia
Hesse Marcin    przedmioty zawodowe informatyczne
Jakubek Bożena - psycholog
Jażdżewska Jolanta   język polski
Jereczek Aniela    biblioteka
Kaczmarek Bożena - biologia
Kniter Maria    matematyka
Kontny-Białogłowicz Sylwia    język angielski
Kowalski Łukasz    przysposobienie obronne
Kraweczyńska Agnieszka    historia
Kuik Krystyna    biologia
Kurkiewicz Konrad    wychowanie fizyczne
Kurlej Wojciech    język angielski
Leper Tomasz    wychowanie fizyczne
Lisiński Roman    przedmioty zawodowe informatyczne
Łangowska Magdalena    język polski
Łosińska Adriana    wychowanie fizyczne
ks. Narloch Czesław    religia
Parzątka Lipińska Jolanta    geografia
ks. Piątek Paweł    religia
Pradella Iwona    język niemiecki
Pruska Zofia    język ukraiński
Redo Sylwia    język niemiecki
Sałdan Halina    język polski
Sandak Beata    historia
Simlat Elżbieta    biologia
Stawski Adrian    wychowanie fizyczne
Stoltmann Katarzyna    biblioteka
Strasser Anna    chemia
Szada Borzyszkowski Daniel    przedmioty zawodowe informatyczne
Szwarc Anita     matematyka
Szwarc Marek    fizyka
Ślepa Magdalena    język polski
Telega Mikołaj    przedmioty zawodowe informatyczne
Wagner Danuta    matematyka
Wiczk Romuald    przedmioty zawodowe mechaniczne
Zadworna Irena podstawy przedsiębiorczości
Zimon Marek    wychowanie fizyczne
Zwara Magdalena    przedmioty zawodowe informatyczne

Saturday the 23rd. Copyright © 2011-2013 ZSP Bytów