Opis i cele projektu

Środki:  Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

Okres realizacji: 01.09.2016 – 30.06.2018

Kwota: 170.136 € = 720 628,04 PLN

Ilość uczniów: 44

Projekt skierowany do uczniów klas trzecich technikum i absolwentów klas maturalnych zawodowych. W każdym z roku realizowania projektu na staż do Anglii wyjadą:

- 10 uczniów klasy 3 technikum informatycznego na 4 tygodnie praktyki,

- 8 uczniów  klasy 3 technikum pojazdów samochodowych na 4 tygodnie praktyki,

- 4 absolwentów technikum informatycznego na 4 miesięczny staż.

Udział w projekcie :

- zwiększy przygotowanie do egzaminów zawodowych, będzie motywował do uzyskania lepszych wyników na egzaminach,

- umożliwi zdobycie zagranicznego stażu zawodowego, który wzbogaci CV każdego uczestnika i ułatwi mu zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie,

- zwiększy umiejętności językowe, zwłaszcza w zakresie języka branżowego,

-poszerzy wiedzę na temat kultury i codzienności krajów UE, wymiana doświadczeń z rówieśnikami z różnych krajów, nauka tolerancji.

Wednesday the 30th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów